Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Карта обліку професійного захворювання (отруєння) (Форма П-5) 

Форма П-5

 

Дата заповнення   Реєстраційний номер  
       
  N Код
     
Автономна Республіка Крим, область              
     
Район, місто, село    
     
Орган, до сфери управління якого належить підприємство              
     
Основний вид економічної діяльності підприємства,    
код згідно з КВЕД              
     
Найменування підприємства, код згідно з    
ЄДРПОУ              
     
Цех, дільниця              
     
Дата одержання повідомлення про профзахворювання              
     
Кількість одночасно потерпілих    
(з урахуванням даної особи)              
     
Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого      
   
     
Стать: чоловіча – 1, жіноча – 2            
     
Вік (кількість повних років)              
     
Професія              
     
Стаж роботи за даною професією              
     
Стаж роботи в умовах дії шкідливого виробничого    
фактору, що спричинив професійне    
захворювання (отруєння)              
     
Шкідливі виробничі фактори, що спричинили професійне захворювання (отруєння) згідно з гігієнічною класифікацією    
праці:                
     
основний              
(найменування згідно з класифікатором N 6)              
супутній              
(найменування згідно з класифікатором N 6)              
Параметри факторів:                
               
               
               
основного              
                 
супутнього              
               
Обставини виникнення професійного захворювання (отруєння):              
             
               
             
               
Вид професійного              
захворювання: захворювання – 1              
  отруєння - 2            
               
Форма професійного захворювання: гостре – 1              
  хронічне - 2            
               
Діагноз:              
1) основний              
               
2) супутній – виробничо-обумовлений              
               
Стадії захворювання (1, 2, 3):              
основного            
               
супутніх            
               
Професійне захворювання (отруєння) виявлено:              
під час медогляду – 1, під час звернення - 2            
               
Діагноз встановлено:              
лікувально-профілактичним закладом – 1,            
відділенням професійної патології – 2,              
науково-дослідним інститутом - 3              
               
Тяжкість захворювання:              
без втрати працездатності – 1              
з втратою працездатності – 2              
смерть - 3            
               
Пенсіонер: не працює – 1, працює - 2            
               
Заходи, вжиті установою державної              
санітарно-епідеміологічної служби              
               
                                                         

 

     
(підпис санітарного лікаря)   (ініціали та прізвище)

 

М.П.

 

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

 

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Нормативної дисципліни

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей
за освітньо-кваліфікаційними рівнями

«спеціаліст», «магістр»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана Типова навчальна програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352.

Типова навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» у навчальних планах підготовки спеціалістів (магістрів) визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить не менше 36 академічних годин.

Зважаючи на багатоманітність видів господарської та економічної діяльності та специфічність виробничих завдань у типовій навчальній програмі нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» подані тільки загальні вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. У переліку рекомендованої літератури наведені лише джерела загального характеру, вимоги яких є актуальними для всіх спеціальностей фахівців.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.