Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

взаємністю - частіше всього такі стосунки приречені на провал. І є ще безліч різних факторів, що можуть поламати пару

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

Гуменецької Олени

Ін 6 9 -07 Б1 Пс(4,Од)

Соціально-психологічні передумови виникнення конфліктів в сімї

Актуальність теми полягає у вивченні особливостей молодої сім'ї, задля з'ясування причин для виникнення конфліктів та попередження конфліктних ситуацій загалом. Сім'я - найменша соціальна група, заснована на кровній спорідненості. Тобто як соціальний інститут, сім'я розв'язує завдання, котрі стосуються осіб, які її складають, а також ті, що торкаються безпосередньо суспільства. Завдяки репродуктивній функції, що може порушитись з рушійною силою конфліктування, дорослі члени сім'ї забезпечують здорове відтворення суспільства. Старші члени, також виконують в суспільстві професійні функції, тобто своєю працею створюють економічні умови існування родини, та забезпечують їх потреби. Також здорова, цілісна сім'я виховує для суспільства нових громадян, передаючи їм навики мовлення, основні форми поведінки, національні традиції, звичаї, моральні і духовні цінності, а також повинна виконувати соціалізуючий процес. Отже, потрібно сприяти збереженню психічного здоров'я суспільства, оскільки в сім'ї кожен член повинен мати умови для самореалізації, самоствердження та цілісного, різнобічного розвитку, як елемент суспільства та особистість, зокрема.

Отже, сім'я - це об’єднання чоловіка і жінки в шлюбному періоді, чи по –іншому - союзі, за спільними інтересами, почуттями, цілями - тут не має місця для конфліктування, здавалось би. Загалом сукупність суб'єктивних психологічних факторів стабільності сім'ї , можна об'єднати в поняття "психологічне здоров’я сім'ї". Під психологічним здоров’ям сім'ї, розуміють інтегральний показник динаміки життєво - важливих дій сім'ї, функцій, що виражають якісний аспект соціально -психологічних процесів, які відбуваються в самому "серці"сім'ї. З огляду на мною викладене розрізняють сім'ї - зі сприятливим та не сприятливим кліматом. Ті, що зацікавили мене - сім'ї з не сприятливим кліматом. Вони характеризуються насамперед напруженістю чи навіть конфліктністю протікання міжособистісних стосунків.

Основними теоретичними положеннями стали поняття відносин, любові, сімейності, та конфліктів в цих системах. Діагностувати сім'ю можна з обох підходів. Діагностика подружніх стосунків спрямована насамперед на виявлення факторів, що знижують задоволеність шлюбом , отже, порушують його

стабільність. Так, виявлення рівня подружньої сумісності на основі структурно -функціонального підходу (коли сумісність виявляється у здатності подружжя утворювати цілісну, врівноважену сімейну "казку" з узгодженими і несуперечливими сімейними ролями) припускає вивчення різних характеристик подружжя: психофізіологічні властивості, характереологічні властивості членів сім'ї характеристик ціннісно-мотиваційної сфери, співвідношення психологічних сімейних ролей. А от діагностика подружніх стосунків припускає вивчення міжособистісних стосунків, внутрішньосімейного спілкування і взаємодії, виявлення тих аспектів, що призводять до непорозумінь і конфліктів,з метою пошуку резервів адаптації подружжя один до одного. З історії виникнення сім'ї, відповідно до структурної теорії дисфункцію життя в сім'ї створюють надто жорстокі межі (коли відбувається мало зв'язків між сім'єю й оточенням,то утворюються застій у системі)або дуже розмиті межі(коли у членів сімей надто багато зв'язків з оточенням і надто мало між собою). Дисфyнкціональні сім'ї, як правило, мають також розмиті межі між поколіннями, що призводять до міжпoлколінних коаліцій.

З цього випливає, що конфліктність у сім'ї - це коли члени сім'ї негативно ставляться одне до одного,кожному з подружжя властиве почуття незахищеності, емоційного дискомфорту від перебування в сім'ї,чи навіть сприяє гіршим наслідкам. У конфліктних сім'ях виникають суперечності між інтересами,потребами,бажаннями.

Вважається, що ранні шлюби нетривалі. Деякі автори навіть вивели таблицю, в якій наведено оптимальний вік для взяття шлюбу, окремо для чоловіка і жінки(див.табл.1.1):

Таблиця 1.1 Оптимальний вік для взяття шлюбу ( за Ейдеміллером).

чоловіки жінки
26 – 27 років 20 - 21років
32 – 39 27 – 35
45 - 50 40 – 45

Майже більша половина ранніх шлюбів розпадається в віці до 29 років. Також вважається, що формування особистості у чоловіків завершується вже до 25 років. Саме тому, в цьому віці звично чоловік вже матеріально забезпечений, має певну спеціальність, виявляє постійність в улюбленій справі. Отже, тому вік від 26 – 27 є оптимальним для взяття чоловіком шлюбу. Давно помічено так же, що велика чи незначна різниця у віці подружньої пари відіграє руйнівну роль, хоча і не завжди. Якщо чоловік старший від дружини на 10 – 20 років, то це не є крок до нещасливого сімейного життя, а навпаки. А от, що стосується жінки старшої від чоловіка, то тут можуть виникати деякі проблеми. Хоча не факт,що ці проблеми призведуть до розриву шлюбних відносин. Чим старший чоловік. Тим вважається в нього стійкіша психіка, він уже має певний статус в суспільстві та стійке матеріальне становище, він наділений цінувати і кохати молоду дружину. Говорячи про іншу сторону, дружина вважає такого чоловіка опорою сімейного буття та вірним другом і досвідним порадником. Створивши сім’ю подружжя вступає в особистісні та одночасно в міжособистісні стосунки. Серед них важливими виступають два фактори – привабливість партнера і ступінь його( її ) незалежності. В поняття привабливості входять не лише зовнішні фізичні дані. А крім цього його інтелігентність, духовний світ, рівень культури, вміння контактувати з оточенням, вміння пристосовуватись до змінного світу, та навики адаптування до ситуацій, тощо. Поняття незалежності включає в себе навики поводження в сімейних вузах одночасно з повним збереженням індивідуальності.

Найважча ситуація постає, коли сильні почуття до партнера не мають розуміння з боку іншого, чи коли навіть взаємна любов одне до одного не може призвести до спільного перебування в подружжі. Розрив та прощання - це саме те, що спроможне залишити на довгий час руйнівний слід в серцях, розумі, долі інших людей і як не дивно, зачіпає навіть найстійкіші, витривалі характери. Навіть той, хто сам є ініціатором розриву відносин, може довгий час перебувати на грані відчаю, відчувати себе спустошеним та одиноким, відчуваючи при цьому безкінечну душевну біль[ ]. В сучасному соціумі найпершим проявом молодого, першого кохання є статеве дозрівання, статеве почуття, що вже досить сильно проявляється в 13-16 років (несвідомий статевий потяг, який ще не буде реалізований), в той час коли шлюбний вік наступає тільки через декілька років; отак з'являється наше перше кохання, що пізніше лише через нерозуміння називатимуть - закоханістю. Так, часто перше кохання є нещасним і болісним і причиною того є те, що ми не можемо в такому віці реалізовуватися сексуально (сексуальний потяг не переросте в секс-про це часто не думають діти), тому через декілька років людина молода думає про це перше почуття як про щось особливе, шукає схожого або повертається до того ж партнера, аби всього лише реалізуватися, потім може виникати почуття не цікавості, чи думка про партнера - ідеалу набуває іншого негативного значення. На цьoму етапі дівчина чи хлопець намагається знайти аргументи для того щоб не спричиняти біль парі, так найчастіше починає видумувати не обгрунтовані та недостовірні аргументи, що спричинюють ще більший біль іншій "половинці"[ ].

взаємністю - частіше всього такі стосунки приречені на провал. І є ще безліч різних факторів, що можуть поламати пару.

Таблиця 1.2 Психолоічні особливості створення дисфункціональної сім’ї (за Ейдеміллером).

Мотив взяття шлюбу у дисфункціональних сім’ях. Частка опитаних шлюбних партнерів, %
Втеча від батьків
Почуття обов’язку
Самотність 26,6
Наслідування традицій
Любов 9,3
Престиж, пошук матеріальних благ 5,3
Помста колишньому коханому(ій) 3,1

Вивчення конфліктів означає насамперед ознайомлення з вельми багатою і різноманітною літературою з цієї проблематики, засвоєння теоретичних і практичних знань, накопичених в рамках даного напрямку соціологічної думки. Конфліктні процеси мало хто схвалює, але майже всі в них беруть участь
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.