Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Біоетичні проблеми неонатології і педіатричної практикиУ зв'язку з розвитком перинатальних і неонатальних технологій все більшої гостроти і значимості набувають проблеми взаємин пацієнт-лікар, право лікаря на помилку, прийняття рішень командою професіоналів, членів сім'ї, громадських та негромадських організацій, конфлікти між цінністю життя і його якістю, між «найкращими» інтересами хворої дитини та інтересами сім'ї та суспільства. Нові сучасні технології фетальної діагностики і терапії, ведення новонароджених не тільки "дають" життя, але і змінюють його якісні параметри, сприяють зниженню неонатальної смертності та підвищенню якості життя. Оскільки нові технології продовжують життя, особливо важливими стають критерії вмирання і смерті, а також визначення етичних цінностей в інтенсивній терапії новонароджених, питання збереження і продовження життя, зниження хронічної захворюваності та інвалідності та усунення болю і страждання, у зв'язку з відмовою або припиненням інтенсивної терапії недоношених і критично хворих новонароджених.

При організації та наданні медичної допомоги дітям виділяють наступні етико-правові проблеми:

1. Патерналістський (paternus - батьківський) принцип дій лікаря, який всю відповідальність за лікування і результат захворювання дитини бере на себе і, зобов'язуючись діяти на благо пацієнта, сам визначає, в чому це благо полягає. Відповідно до такої моделі лікар дає вказівку хворому поступати саме так, а не інакше. У цьому випадку у багатьох батьків (особливо медиків і людей з вищою освітою) виникає незадоволеність тим, що їх думка про дитину та шляхи його лікування не приймається в розрахунок. Відсутність повної довіри матері неонатологу призводить до того, що рекомендації, які даються матері лікарем при виписці, нею не будуть виконуватися. Інтерпретаційна модель взаємин лікаря і матері, що передбачає роз'яснення, тлумачення, взаємодію в процесі бесіди та прийняття рішення, яке б влаштувало обидві сторони - шлях подолання зазначеного вище недоліку.

2. Відмова батьків від діагностики або лікування з релігійних або етичних міркувань, через недостатню інформованість, некомпетентність в силу малого життєвого досвіду, низького освітнього рівня або якщо дана вагітність небажана, незапланована, і інтереси матері не цілком збігаються з правом дитини на життя. При відмові батьків від медичної допомоги, необхідної для порятунку життя дитини, медичні організації мають право звернутися до органу опіки, піклування або суду. Як правило, в цьому випадку лікарі продовжують лікування, якщо воно необхідне дитині за життєвими показаннями. Однак це питання до кінця не врегульовано і залишається серйозною етико-правової дилемою, що вимагає вирішення.

3. Негативний вплив некомпетентних порадників (родичі, батьки інших дітей, екстрасенси, знахарі, необгрунтовані медичні дані, що публікуються в засобах масової інформації) на рішення, прийняті батьками хворої дитини. І в той же час - відсутність лікарняних та регіональних етико-правових комітетів.

4. Інформування батьків, родичів дитини про особливості захворювання для отримання згоди на лікування. Важливо враховувати, що батьки хворої дитини часто перебувають у стресовому стані, тому повідомлення про розвиток важкого ускладнення або можливий несприятливий результат захворювання має бути вкрай обережним і поетапним. Завжди дуже важко повідомляти батькам про враження ЦНС і ризик глибокої розумової відсталості у дитини, проте зробити це необхідно як можна раніше. Не слід приховувати від батьків і дитини наявність серйозного, фатального захворювання (злоякісної пухлини, лейкозу). Раніше переважало прагнення захистити маленьких пацієнтів від серйозного діагнозу, в даний час переважаючою стає позиція, згідно з якою дитина має бути інформована про захворювання.

5. Надмірно детальна інформація про стан дитини, сумнівах лікаря в діагнозі, надана матері без урахування її освітнього рівня та особливостей психіки, може привести до її невротизації і навіть психічних розладів.

6. Введення скринінг-програм масового обстеження новонароджених на фенілкетонурію, муковісцидоз та інші захворювання породило нові етичні проблеми. Часто діти в цьому віці не мають фенотипічних проявів спадкової або вродженої хвороби, які виникають пізніше. Серйозною помилкою є інформування батьків про те, що у дитини виявлено спадкове захворювання, без поглибленого обстеження дитини. Нерідко позитивний скринінг-тест не підтверджується.

7. В останнє десятиліття трансплантація органів і тканин все ширше проводиться у дітей раннього віку (новонароджені, грудні діти з вадами розвитку і захворюваннями). Найбільш виправданою з деонтологічних позицій слід вважати трансплантацію кісткового мозку і парних органів (нирки), коли є згода донорів. З етичних позицій сумнівно використання для трансплантації органів дітей-аненцефалів, хоча це широко практикується за кордоном.

8. Питання про правомірність клінічних експериментів на людях, особливо на дітях, - один з ключових в медичній етиці. На даний час більшість іноземних фірм-виробників ліків зацікавлені в освоєнні і розвитку нових ринків збуту. Для цього, рекламуючи фармацевтичні препарати, вони організовують клінічні дослідження лікарських засобів. Відповідно до Хельсінксько-Токійської декларації про медичні дослідження розрізняють два види клінічних експериментів: 1) спрямовані на поліпшення стану хворих (нові лікарські препарати і схеми лікування), 2) націлені на отримання нових знань. Другий вид клінічних експериментів створює більш серйозні етичні проблеми. Згода батьків на експеримент з дитиною необхідна в усіх випадках. Перш ніж проводити клінічний експеримент за участю дітей, слід отримати або знайти дані про попередні випробування методів або препаратів на експериментальних тваринах або дорослих.

9. Чи має право неонатолог радити матері відмовитися від дитини при наявності у неї, скажімо, хвороби Дауна або станів, несумісних з подальшим повноцінним життям? Однозначно немає. Лікар повинен чесно і досить докладно інформувати матір і сім'ю про прогноз, але приймати рішення повинні тільки вони.

10. Чи має право неонатолог просити матір (сім'ю) купити медикамент, відсутній у лікарні, але необхідний дитині? З урахуванням сьогоднішнього фінансування медицини відповідь очевидна - інтереси дитини понад усе. Однак, звичайно, пропонуючи купити ліки, треба враховувати психічні особливості родичів дитини, фінансові можливості сім'ї і її соціальний уклад.

11. Досить не просте питання і про необхідний рівень обстеження багатьох хворих новонароджених. Адже практично будь-якому хворому новонародженому зі стійкою неврологічною симптоматикою можуть бути показані і комп'ютерна томографія та ядерно-магнітнорезонансне дослідження мозку, грунтовне обстеження на внутрішньоутробні інфекції, спадкові аномалії обміну речовин. Проте в конкретному стаціонарі проведення всіх цих обстежень може бути і недоступно. Чи треба наполягати на їх проведенні та стимулювати батьків за плату робити їх в іншому місці, де вони можливі? А якщо батьки малозабезпечені, або проведення обстеження можливе лише в іншому місті? Відповідь на ці питання не проста і залежить не тільки від кваліфікації лікаря, але і від його моральних, етичних установок.

Лікар-педіатр – особлива професія, суть якої полягає не тільки в діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань у дітей, а й насамперед у здійсненні контролю за ростом і розвитком дитини, запобігання та ранньому виявленні відхилень від норми даних параметрів. Крім того, педіатр повинен володіти або розвивати в собі особливі особистісні якості. У відносинах з дитиною і батьками він повинен бути психологом і педагогом.

 

ТЕМА №6. БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА БІОБЕЗПЕКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ: ЕКСПЕРИМЕНТ ТА КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЇХ БІОЕТИЧНА ОЦІНКА. БІОМЕДИЧНА ЕТИКА ТА БІОБЕЗПЕКА ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ І НОВИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

1. Ознайомитися з основними аспектами науково-дослідної роботи: експеримент і клінічні дослідження.

2. Освоїти сучасні етичні погляди на використання тварин в наукових дослідженнях і їх альтернативи.

3. Вивчити основні принципи доказової медицини і їх біоетичність.

 

Питання теоретичної підготовки:

1. Експеримент і його види.

2. Досліди на тваринах як найбільш актуальний вид фізичного експерименту і етичний погляд на нього.

3. Альтернативи дослідам на тваринах.

4. Клінічні дослідження, їх цілі, завдання, принципи класифікації. Етичні аспекти проведення клінічних випробувань лікарських засобів.

5. Наукові принципи доказової медицини та їх біоетична оцінка.

 

Завдання:

1. Одержати поняття про основні аспекти науково-дослідної роботи: експеримент і клінічні дослідження.

2. Освоїти значення використання тварин в наукових дослідженнях і навчальному процесі, їх біоетичність і можливі альтернативи.

3. Ознайомитися з основними принципами доказової медицини і оцінити їх з позицій біоетики.

 

ЛІтература:

13. Антологія біоетики / Ред. Ю.І.Кундієв. – Львів: БАК, 2003. – 592 с.

14. Апанасенко Г.Л. Нові науки про вижвання / Г.Л. Апанасенко // Науковий світ. – 2005. – №9. – С. 6–7.

15. Біоетика в Україні: стан і перспективи / Матеріали про ІІ Національний конгрес з біоетики // Ліки України. – 2004. – №10. – С. 14–15.

16. Биобезопасность / Лобанова Т.П, Иванькина Т.Ю., Кисурина М.И. – М.: Медицина, 2002. – 132 с.

17. Биомедицинская этика / Ред. В.И. Покровский. – М.: Медицина, 1997. – 224 с.

18. Кулініченко В. Біоетика як етична концепція / В.Кулініченко, С.Пустовіт // Науковий світ. – 2006. – №5. – С. 15–19.

19. Москаленко В.Ф. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми / В.Ф.Москаленко, М.В.Попов. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 218 с.

20. Поттер В.Р. Движение культуры к более жизненным утопиям с целью выживания / В.Р.Поттер // Практ. філософія. – К., 2004. – №1. – С. 4–14.

21. Мелихов О. Г. Клинические исследования. – М.: Атмосфера, 2003. – 200 с.

22. Планирование и проведение клинических исследований. Под ред. Ю. Б. Белоусова. – М.: Издательство общества клинических исследователей, 2000. – 584 с.

23. Юрьев К.Л., Логановский К.Н. Доказательная медицина. Кокрановское сотрудничество.//Укр. мед. часопис, 2000, № 6/20.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.