Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Аналіз внутрішнього середовища

Внутрішнє середовище — це та частина загального середовища, яка перебуває в межах організації. Внутрішнє середовище інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації, й об'єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, дослідження й розвиток. Кожну з цих сфер можна охарактеризувати за допомогою основних чинників, які можуть бути джерелом і переваг, і недоліків організації. Наведемо перелік компонент і деяких чинників внутрішнього середовища (табл. 4.5).
Роль внутрішньої діагностики полягає у визначенні сильних і слабких сторін організації, порівнянні їх з аналогічними даними конкурентів і оцінці позиції організації відповідно до умов зовнішнього середовища.
Сильні сторони є перевагами, які організація використовує в конкурентній боротьбі та прагне максимально зміцнити. Зі сильних сторін найважливішими вважають ті, які забезпечують організації істотне випередження конкурентів.
Слабкі сторони мають перебувати під постійним контролем керівництва з метою їх усунення.
Можливий набір характеристик внутрішнього середовища запропонували А. Томпсон і А. Стрікленд. Наприклад, до сильних сторін організації належить висока компетентність, адекватні фінансові ресурси, задовільна кваліфікація працівників, добра репутація у покупців, захищеність від конкурентного тиску, передова технологія, наявність інноваційних можливостей, а до слабких — відсутність стратегічних напрямів діяльності, погіршення конкурентної позиції, застаріле устаткування, наявність внутрішніх виробничих проблем, відставання у сфері досліджень і розробок, неспроможність конкурувати тощо. Приклад аналізу внутрішнього середовища організації поданий у табл. 4.6.
Практика стратегічного менеджменту свідчить, що недоцільно зосереджуватися тільки на пошуку й усуненні слабких сторін організації, ігноруючи позитивні чинники. Рекомендують для початку скласти перелік сильних сторін організації та переконатися, що їм приділено достатньо уваги. Лише після цього доцільно скласти перелік проблем і прагнути їх усунути. Наприклад, експерти вважають, що німецька фірма "Сіменс", зосередившись на слабких сторонах і врахувавши не всі свої переваги, може повільно втрачати здобуті позиції на світовому ринку. Як слід діяти переконливо доводить "Дженерал Електрік": компанія відмовляється від видів діяльності, навіть рентабельних, якщо вони вичерпали резерви зростання, і спрямовує зусилля на їхні пріоритетні види. Доволі часто відносне порівняння сильних і слабких сторін конкретної організації та конкурентів важить більше, ніж їхнє абсолютне значення, хоч існує проблема отримання відповідної інформації, адже частина показників мають внутрішнє призначення (відомості про виробничі потужності, особливості виробничого процесу, якісні та кількісні характеристики досліджень, тип системи збуту тощо).

До аналізу факторів зовнішнього середовиша

Група факторів Фактор Вияв Запрононовані заходи для підприємств готельно-ресторанного бізнесу
1. Економічні 1.1. Загроза високих темпів інфляції Знецінюються грошові накопичення підприємств Ведення фінансових операцій, спрямованих на підтримання купівельної спроможності заощаджень.
1.2. Скорочення доходів споживачів іт.д. Знижується попит на послуги підприємства Скорочення обсягу виробництва й реалізації продукції та послуг. Пошук нового ринку реалізації готельних послуг і продукції підприємств громадського харчування
2. Правові Прийняття нормативних актів, які послаблюють економічне становище підприємств і т.д. Знижуються доходи підприємств Збільшення обсягу виручки й обсягу валового доходу підприємств.
3. Політичні 3.1. Орієнтація на ринкове регулювання економіки Можливості щодо вибору сфери господарської діяльності Розробка нових напрямів діяльності.
Послаблення дисципліни платежів і поставок Страхування поставок,стимулюванняпартнерів.
3.2. Зниження стабільності у суспільстві Збільшення шансів щодо соціальних потрясінь Регулювання запасів матеріально-технічних засобів та сировини
3.3. Створення в органах державної влади угруповань і т.д. Вплив угруповань на розробку політичного курсу і законодавство Стимулювання участі в політиці осіб, які представляють інтереси підприємств. Активна політична позиція керівництва.
4. Соціальні 4.1. Зростання мобільності населення Відтік працівників із шкідливих і тяжких виробництв Удосконалення системи стимулювання. Автоматизація й механізація праці.
4.2. Зниження рівняосвіти і т.д. Зниження трудової дисципліни, виникнення конфліктів. Утворення служби соціально-психологічної підтримки.
Проблеми освоєння нових технологій Підвищення рівнявитрат на професійну підготовку кадрів.
5. Технологічні 5.1. НТП В сфері виробництва Запровадженнянових видів сировини, засобів матеріально-технічного призначення, обладнання, технологій Вкладення коштів у ноу-хау й оновлення потужностей підприємств.
Скорочення термінів амортизації Збільшення обсягу амортизаційних відрахувань.
5.2. НТП в соціальній сфері іт.д. Зростання рівня потреб населення Маркетингові дослідження. Поліпшення умов праці й побуту працівників підприємств

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.