Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Класифікація схем провітрювання підземних трактів ЦПТ ГЗКівЗміст роботи та її об’єм.

Курсова робота містить пояснювальну записку об’ємом 25-30 сторінок.

Зміст пояснювальної записки……………………………………………3

Введення……………………………………………………………………………..4

1. Класифікація схем провітрювання підземних трактів ЦПТ ГЗКів………….5

2. Розрахунок кількості повітря і вибір ГВУ……………………………………7

3. Розрахунок режимів провітрювання з урахуванням величини депресії природної тяги……………………………………………….

3.1. Визначення величини депресії природної тяги…………………………..

3.2. Визначення впливу метеорологічних факторів на режим провітрювання транспортних виробок ЦПТ……………………………………………………

3.3. Вибір оптимального режиму роботи ГВУ з урахуванням дії природної тяги.

4. Розрахунок аварійних режимів провітрювання……………………………..

4.1. Провітрювання транспортних виробок ЦПТ під час пожеж………………

4.2. Провітрювання підземних трактів ЦПТ в холодну пору року……………

5. Вибір оптимального місця забору вентиляційного повітря…………………

5.1. Вплив параметрів мікроклімату на пилогазовий склад атмосфери в кар’єрі

5.2. Вплив процесів транспортування і розвантаження гірничої маси на рівень забруднення атмосфери на концентраційному горизонті…………………….

5.3. Вплив параметрів провітрювання на рівень запиленості повітря в транспортних виробках ЦПТ……………………………………………………

5.4. Вибір способів і засобів забезпечення потрібних параметрів приточного повітря…………………………………………………………………………..

6. Порядок проектування і експлуатації систем вентиляції підземних трактів ЦПТ без проходження спеціальних вентиляційних виробок………………..

6.1. Вибір схем розміщення вентиляційного обладнання……………………….

6.2. Режим роботи ГВУ…………………………………………………………….

6.3. Контроль за якістю приточного повітря і керування режимом роботи ГВУ

 

Введення.

Досягнення більш високих техніко-економічних показників гірничорудної галузі передбачається на рахунок інтенсифікації технологічних процесів на основі застосування потужної техніки і ресурсозберігаючих технологій.

Залізорудні підприємства з відкритим способом розробки переходять на застосування прогресивної циклічно-потокової технології робіт з транспортуванням гірничої маси підземними виробками.

Наразі підземні гірничі виробки експлуатуються на кар’єрах гірничо-збагачувальних комбінатів України (ПАТ «Інгулецький ГЗК, ВАТ «Південний ГЗК, гірничозбагачувальний комплекс «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК» і ВАТ «Полтавський ГЗК»). Будівництво підземних комплексів з дрібнення і транспортування гірничої маси з кар’єрів на збагачувальні фабрики пов’язано зі значними об’ємами гірничо-прохідницьких робіт. При цьому значна частина цих об’ємів приходиться на проходку спеціальних вентиляційних виробок. Призначення цих виробок – забезпечення нормальним стійким провітрюванням підземних транспортних виробок ЦПТ. Досвід експлуатації підземних транспортних виробок вказує, що при визначених умовах нормальні параметри провітрювання забезпечуються без проходження спеціальних вентиляційних виробок.

Тому узагальнити досвід і сформулювати рекомендації у вигляді методичних вказівок зі складання курсових робіт з розробки ефективних схем провітрювання транспортних виробок ЦПТ ГЗКів без проходки спеціальних вентиляційних стволів і виробок при доставленні руди на концентраційний горизонт любим видом транспорту і визначення оптимальних режимів роботи ГВУ з урахуванням дії природної тяги і рівня забруднення атмосфери кар’єру є актуальним завданням.

Методичні вказівки виконані викладачем кафедри РАОП Лапшиним О.О. під керівництвом професора, доктора технічних наук кафедри РАОП Лапшина О.Є.

 

Класифікація схем провітрювання підземних трактів ЦПТ ГЗКів.

1.1. За топологічними ознаками вентиляційні системи підземних трактів ЦПТ ГЗКів відносяться до трьох схем (мал. 1):

- з прямоточним провітрюванням транспортних виробок ізольовано від атмосфери кар’єру;

- з прямоточним провітрюванням транспортних виробок і аеродинамічним зв’язком з атмосферою кар’єру;

- з комбінованим провітрюванням транспортних виробок і аеродинамічним зв’язком з атмосферою кар’єру.

1. 2. За першою схемою забір приточного повітря головною вентиляційною установкою (ГВУ) здійснюється на поверхні (борту) кар’єру з подачею його по вентиляційному стволу і спеціальним виробкам або повітропроводам великого діаметру в нижню частину транспортних стволів з видачею відпрацьованого повітря на поверхню кар’єру. Рух повітря в транспортних стволах попутно (прямоточно) з рухом гірничої маси, що транспортується. Вплив природної тяги на режим провітрювання транспортних виробок мінімальний.

1.3. За второю схемою забір приточного повітря здійснюється з атмосфери кар’єру. При цьому ГВУ розміщується і на концентраційному горизонті. Приточне повітря, передчасно очищене від пилу, надається безпосередньо в нижню частину похилих конвеєрних стволів. Природна тяга практичного впливу на режим провітрювання транспортних стволів при роботі ГВУ не справляє.

1.4. За третьою схемою здійснюється як прямоточне провітрювання частини транспортного стволу з видачею відпрацьованого повітря на поверхню кар’єру, так і противотічне його провітрювання з видачею відпрацьованого повітря в атмосферу кар’єру. Режим провітрювання транспортних виробок має нестійкий характер і залежить від величини і напряму дії природної тяги.

1.5. Основним критерієм при проектуванні і експлуатації систем вентиляції підземних трактів ЦПТ є вимоги СНиП «Проектирование подземных горных выработок», СН-245-71 «Санітарні норми проектування промислових підприємств», СП 3905-85 «Санітарні правила для підприємств з добування та збагачення рудних, нерудних та розсипних корисних копалин», НПАОП 0.00-1.32-97 «Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», у відповідності до яких повітря на робочих місцях гірничого підприємства повинно відповідати вимогам цього ГОСТу. Склад атмосферного повітря на роботчих місцях ділянок ЦПТ повинен відповідати установленим нормативам зі складу основних частин повітря і шкідливих домішок (пил, надмірне тепло, волога, гази) з урахуванням вимог норм і стандартів.

В підземних спорудах очищення аспіраційного повітря від пилу перед викидом в атмосферу необхідно робити в пилоуловлювачах мокрого або сухого типу, забезпечуючих залишкову запиленність повітря на викиді згідно чинних санітарних норм.

Допускається в системах провітрювання використання повітря з систем відсмоктувачів після очищення його до 30 % ГДК на робочих місцях (7.1; 7.5. НПАОП 0.00-1.32-97).

Схеми провітрювання підземних трактів ЦПТ ГЗКів.

 


2

 

 


Поверхня кар’єру

 

 

 

1 4

 

 

а) Прямоточна схема: провітрювання

від атмосфери кар’єру з забором

приточного повітря на його по-

верхні.

Концентраційний горизонт

 

б) Прямоточна схема: провітрювання

з аеродинамічним зв’язком з атмосферою

кар’єру і розміщенням ГВУ на концентра-

ційном горизонті

 

 

 

2 4

 

 

 

 

 

 


 

в) Комбінована схема:

провітрювання з аеродинаміч- 3

ним зв’язком з атмосферою

кар’єру і забором приточ- 4

ного повітря на його 1

поверхні.

 

Малюнок 1.

1 – похила транспортна виробка; 2 – головна вентиляційна установка; 3 – вентиляційний ствол;

4 – вентиляційна виробка; 5 – вентиляційна перемичка.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.